Türk Hava Yolları Üsküp Genel Müdürü Sayın Pınar Ayvaz Arıkan, 1 Mart 2017 tarihinde Uluslararası Balkan Üniversitesine ziyarette bulundular. Kendileri Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. İsmail Kocayusufoğlu tarafından karşılanarak, Türk Hava Yollarının dünya ve özellikle Balkanlardaki durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Diğer taraftan, Rektörümüz bu akademik yılında Uluslararası Balkan Üniversitesinde devam eden eğitim süreci, akademik ve sosyal faaliyetler hakkında kendilerini bilgilendirdi.  Yapılan görüşmede,  var olan ikili ilişkilerin, ileriki dönemde daha da güçlendirilmesi hakkında ortak düşünceye varildi.