Uluslararası Balkan Üniversitesi, Öğrenci Konseyi tarafından 6 Mart 2017 Pazartesi günü, Medya’nın Etkileri konulu oturum düzenlendi. İki tarafında oturumda, medyanın olumlu ve olumsuz taraflarını kendi argümanları, gerekçeleri ve araştırmaları ile anlatırken, katılım gösteren Akamedik kadromuz ve öğrencilerimiz gerçekleştirilen oturumdan büyük bir memnuniyet duydular.
Uluslararası Balkan Üniversitesi Öğrenci Konseyi, ilerideki zamanlarda da bü tür faaliyetlerini, öğrencilerimiz teklif edecekleri konular üzerinde devam edecektir.