Uluslararası işbirliği ağının genişletilmesi misyonu ve öğrencilerimize uluslararası eğitim imkanlarının artırılması için, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Uluslararası İlişkikler birimi, yakın zamanda başlayacak olan, 3 yeni Üniversite ile Erasmus + değişim programı protokolü imzalamıştır.

  1. Haute Ecole De La Province de Liege – Lieş Belçika – İER , MAH Öğrenci pregramları için
  2. Vytautas Magnus Üniversity, Kaunas Litvanya – Siyasi Bilimler, Halkla İlişkiler, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Maaliye programları için
  3. Trakya Üniversitesi , Eski Zagora, Bulgaristan, Bütün öğrenci programları için.