Yüksek öğrenim kurumları, özel sektör vei ilgili devlet kurulmları arasında ki işbirliğinin artırılması amacı ile, Tvining MK 13 IPA 01 16 R projesi kapsamında, Koordinasyonun Makedonya, Franda ve Kuzey İrlanda Eğitim Bakanlıkları ile yapılan program kapsamında Makedonya Cumhuriyeti (Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kliment Ohrid Üniversitesi Bitola, İştip Goce Delcev Üniversitesi, Kalkandelen Devlet Üniversitesi, Apostil Pavle Bilgi ve Teknoloji Üniversitesi ve Üsküp Amerikan Koleji) heyeti Fransa’daki yüksek öğrenim kurum ve kuruluşlarını ziyaret etti. Uluslararası Balkan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Rektör Uluslararsı Danışmanı Sn. Prof. Dr. Snejana Biliç tarafından temsil edildi.

Çalışma ziyareti sırasında, bir kaç fakülte, kurum ve kuruluş, Версај St. Quentin en Yveline Üniversitesi ve Paris Ditro Üniversitesi Mesleki yönelimler merkezi, Eğitim Bakanlığı ve ENİC NARİC Araştırma Merkezi ziyaret edildi. Çalışma ziyaretinin amacı, kariyer merkezinin başarısı ve tecrübelerinin aktarılması, işgücü piyasasına göre müfredatın geliştirilmesi, iş ve eğitim politikası ve denklik işlemlerinin sonuçlandırılması idi.