Uluslararası Balkan Üniversitesi Seminerler projesi kapsamında, 28 Mart Salı günü, Parlamenter sistemde başkanlık sistemine, Türkiye Cumhuriyeti’nde Yeni Anayasa değişiklikleri konulu seminer düzenlendi.  Seminere konuşmacı olarak, Uluslararası Balkan Üniverstesi, Uluslararası Hukuk hocası Sn. Doç.Dr Fehmi Ağca katıldılar.  Sn.Ağca konuşması sırasında, Türk siyasi sisteminde süregelen değişimlere değinerek, şu anda teklif edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası değişiklik önerileri üzerinde durdu.