Uluslararası işbirliği ağının genişletilmesi ve İstanbul’da düzenlenen Üniversiteler ve Eğitim Avrasya Birliği Zirvesi kapsamında 22-24 Mayıs 2017 tarihinde, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Sn. Prof.Dr. İsmail Kocayusufoğlu, Türk – Kırkız Manas Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. Sebahattin Balcı ile birlikte ikili işbirliği anlaşması imzaladılar.

İşbirliğini kapsayan ancak bununla sınırlı olmayan konular:

1. Yükseköğrenim tanıtımı ve araştırma
2. Öğrenci, öğretim görevlisi, dil eğitmenleri ve misafir eğitim elemanı değişim programları
3. Bilgi, kitap ve belgelerin Değişimi ve E- Kütüphaneye ulaşım
4. Ortak düzenlenmesi öngörülen Eğitim programları, araştırma projeleri, konferanslar, sempozyumlar, kurs eğitimleri ve seminerler