07 Nisan 2017 tarihinde Üsküp’te ESL Sınıfında Drama Etkinliklerini Kullanma konulu panel, Uluslararsı Balkan Üniversitesinde düzenlendi. Organizasyon Üniversitemizi İngilizce hocası M-r Mariya Stevkovska tarafından düzenlendi. Çok sayıda öğreni çalıştayımıza katılım sağladılar. Çalıştay sonunda, öğrencilere sertifikaları taktim edildi ve ileride bu tür organizasyonların devam edeceği vurgulandı.