Hukuk’a giriş dersi’nin ek çalışması ve dersi olarak, Uluslararası Balkan Üniversitesi farklı fakültelerinden öğrenciler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Üsküp Temsilcisi Sn. Zage Filipovski’yi dinleme fırsatını yakaladılar.

Filipovski demokraside toplumsal yapının karakretlerinden bahsetderken, öğrencilere bu toplumun geliimesi için onların öncü olmasını önerdi.
Bu alanda uzman ve tecrübeli birisi ile öğrencilerimiz kendi fikir ve düşüncelerini paylaşma fırsatını yakaladılar.