Uluslararası İlişkiler ofisimiz, 2017/2017 Akamedik yılı için Erasmus+ öğrenci değişimi başvurularını başlatmaktadır.

Öğrenci değişim programının zamanı:
2017/2018 akamedik yılı Bir sömestr

Değişim programı için, öğrencilerimizin ikili anlaşmada bulunduğumuz Üniversitelerden birini seçmeleri gerekmektedir. http://iro.ibu.edu.mk/erasmusplus_agreements
Öğrencilerin seçimi:

Konuyla ilgilenen öğrencilerimizin 20.06.2017 tarihine kadar онлајн формулар dasf(online form) doldurmaları gerekmektedir.
Prosedür, Üniversitemiz tarafından kurulacak komisyon ile takip edilecek ve öğrencilerimize mülakat düzenlenecektir. Öğrencilerimiz aşağıdaki kriterlere göre seçileceklerdir:

Ortalama ( GPA )

Yurtdışında eğitim görme isteklerinin sebepleri

Ev sahibi kurum ile çalışma programının Uyumluluğu

İngilizce veya ev sahibi kurumun istediği dil seviyesi

Öğrencilerimin kalacakları devlete göre burs miktarımız aylık 450 – 500 Euro arasında değişmektedir. Yol ve sağlık sigortası masraflarını Erasmus + değişim programı kapsamamaktadır.
Daha fazla bilgi için Uluslararası İlişkiler ofisimiz ile irtibata geçin iro@ibu.edu.mk veya Avtokomanda’daki binamızın 301 numaralı odasını ziyaret edin.

Uluslararası Balkan Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Ofisi