AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

-Akademik çalışmaların çıktılarından biri de halkın bu bilgiden faydalanma ve yarar sağlama ilkesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda bilginin halkla ücretsiz paylaşımını hedefleyerek içeriğine “Açık Erişim” sağlamaktadır.