DERGİ HAKKINDA

Turkish Studies-Language-Literature Dergisi 2006 yılında yayın hayatına başlamıştır.

e-ISSN: 2667-5641‘dur.

Turkish Studies-Language-Literature Dergisi akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayınlandığı e-dergidir .

Turkish Studies-Language-Literature Dergisi , özel sayılar dışında, yılda düzenli olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında en fazla 50 makale ile sayı çıkarmaktadır.

Turkish Studies-Language-Literature Dergisi’nde misafir editörlük sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile alanlara yönelik özel dosyalar oluşturulup bilimsel ve akademik olarak nitelikli konu-kısıtlı literatür meydana getirilmek istenmiştir.

Turkish Studies-Language-Literature Dergisi  –

– Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere

– Klâsik Türk Edebiyatı

– Yeni Türk Dili/ Eski Türk Dili

– Yeni Türk Edebiyatı

– Halk Edebiyatı / Halkbilimi

– Türk Lehçe ve Edebiyatları

– Dünya Dilleri ve Edebiyatları

– Dilbilim

alanlarında yayın yapmaktadır.

-Makalelerin dili, başta Türkiye Türkçesi olmak üzere, tüm Türk Lehçeleri, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Arapça’dır.

Turkish Studies-Language-Literature geldiği noktada Dil ve Edebiyat alanında merkez konumuna gelmiş, ciddi ölçüde literatür oluşturmuş bir dergidir.

Turkish Studies-Language-Literature Dergisi dünya üzerinde 30’u aşkın enstitüsü ile irtibat halinde çalışmaktadır. Her ülkeyle ilgili temsilcileri bulunmaktadır.

Turkish Studies-Language-Literature, sadece akademik yayıncılıkla kalmamış, bunun yanında akademik e-dergi alanında sekiz yıl boyunca dünyanın en önemli dergi yazılım sistemlerinden birini geliştirmiştir. OAS gibi kullanıcı dostu olmayan ve oldukça karışık sistemlerin yanında, alternatif bir yazılım geliştirerek bunu ülkemizin ve insanlığın hizmetine hiçbir karşılık almadan sunmuştur. Bugün 50’nin üzerinde akademik dergi geliştirdiğimiz bu sistemi kullanmaktadır.

Turkish Studies-Language-Literature, Açık Dergi Sistemi’ne sahip, birçok veritabanı ve indeks tarafından taranan, makalelerine Türkiye’de ilk defa DOI numarası satın alan, uluslararası zeminde oldukça yaygın olan bir dergi haline gelmiştir.

-Bugün Turkish Studies-Language-Literature dergisi 2006 yılında belirlemiş olduğu amaçların hepsini başarmış, bu amaçları geliştirerek sürdürmeye devam etmektedir.