DERGİ HAKKINDA

Turkish Studies-Educational Sciences Dergisi 2006 yılında yayın hayatına başlamıştır.

e-ISSN: 2667-5609’dur.

Turkish Studies-Educational Sciences Dergisi akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayınlandığı e-dergidir .

Turkish Studies-Educational Sciences Dergisi , özel sayılar dışında, yılda düzenli olarak Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Eylül ve Aralık aylarında en fazla 50 makale ile sayı çıkarmaktadır.

Turkish Studies-Educational Sciences Dergisi’nde misafir editörlük sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile alanlara yönelik özel dosyalar oluşturulup bilimsel ve akademik olarak nitelikli konu-kısıtlı literatür meydana getirilmek istenmiştir.

Turkish Studies-Educational Sciences Dergisi  –

– Eğitim yönetimi,

– Eğitim ekonomisi ve planlaması,

– Eğitim hukuku,

– Eğitim programları ve öğretim,

– Eğitimde program geliştirme,

– Karşılaştırmalı eğitim,

– Yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi, halk eğitimi,

– Eğitim psikolojisi,

– Rehberlik ve psikolojik danışmanlık,

– Eğitimin sosyal, tarihi ve felsefi temelleri,

– Özel eğitim,

– Güzel sanatlar eğitimi,

– Eğitimde ölçme ve değerlendirme,

– Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi,

– Öğretmen eğitimi alanlarında yayın yapan bir dergidir.

-Makalelerin dili, başta Türkiye Türkçesi olmak üzere, tüm Türk Lehçeleri, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Arapça’dır.

Turkish Studies-Educational Sciences geldiği noktada eğitim bilimleri alanında merkez konumuna gelmiş, ciddi ölçüde literatür oluşturmuş bir dergidir.

Turkish Studies-Educational Sciences Dergisi dünya üzerinde 30’u aşkın enstitüsü ile irtibat halinde çalışmaktadır. Her ülkeyle ilgili temsilcileri bulunmaktadır.

Turkish Studies-Educational Sciences, sadece akademik yayıncılıkla kalmamış, bunun yanında akademik e-dergi alanında sekiz yıl boyunca dünyanın en önemli dergi yazılım sistemlerinden birini geliştirmiştir. OAS gibi kullanıcı dostu olmayan ve oldukça karışık sistemlerin yanında, alternatif bir yazılım geliştirerek bunu ülkemizin ve insanlığın hizmetine hiçbir karşılık almadan sunmuştur. Bugün 50’nin üzerinde akademik dergi geliştirdiğimiz bu sistemi kullanmaktadır.

Turkish Studies-Educational Sciences, Açık Dergi Sistemi’ne sahip, birçok veritabanı ve indeks tarafından taranan, makalelerine Türkiye’de ilk defa DOI numarası satın alan, uluslararası zeminde oldukça yaygın olan bir dergi haline gelmiştir.

-Bugün Turkish Studies-Educational Sciences dergisi 2006 yılında belirlemiş olduğu amaçların hepsini başarmış, bu amaçları geliştirerek sürdürmeye devam etmektedir.