DERGİ HAKKINDA

Turkish Studies- Comparative Religious Studies 2006 yılında yayın hayatına başlamıştır.

e-ISSN: 2667-5544‘tür.

Turkish Studies- Comparative Religious Studies dergisi akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayınlandığı e-dergidir.

Turkish Studies- Comparative Religious Studies Dergisi, özel sayılar dışında, yılda düzenli olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında en fazla 50 makale ile sayı çıkarmaktadır.

Turkish Studies- Comparative Religious Studies Dergisi’nde misafir editörlük sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile alanlara yönelik özel dosyalar oluşturulup bilimsel ve akademik olarak nitelikli konu-kısıtlı literatür meydana getirilmek istenmiştir.

Turkish Studies- Comparative Religious Studies dergisi  –

Temel İslam Bilimleri

Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Tasavvuf, Kelam

Din ve Edebiyat

Dilin Sembolik Dünyası, Eski Türk Edebiyatı, Türk İslam Şairleri, Tasavvufi Metinler

Din ve Sanat

Müzik, Estetik, Tiyatro, Mitoloji, Sanat Tarihi, İslam Sanatları

Din ve Dil

Arapça, Farsça, Türkçe, Din Dili, Eski Çağ Dilleri

Din ve Felsefe

İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Ahlak-Siyaset, İnanç ve Yorum, Toplumsal Ahlak Kuralları.

Din ve Eğitim

Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Müfredatlar, Eğitim yöntem ve teknikleri, Değerler Eğitimi

Din ve Sosyoloji

Mezhepler, Dini Gruplar, Siyaset, Sekülerleşme-Küreselleşme, Kültürel Antropoloji, İslamofobi, Modernizm, Feminizm, Kur’an ve Toplum

Din ve Tarih

Dinler Tarihi, Arkeoloji, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Selçuklu Tarihi, Modern Türkiye Tarihi, Mezhepler Tarihi

Din ve Coğrafya

Endülüs, Türkistan, Arap Yarımadası, Kudüs, Dini Jeopolitik, Batı.

Din ve Psikoloji

Dini motivasyon, Dini Tecrübe, Kur’an ve Birey, Tasavvufi yaşam, Ruhsal gelişim, Dindarlığın Bireysel temelleri

alanlarında yayın yapan bir dergidir.

-Makalelerin dili, başta Türkiye Türkçesi olmak üzere, tüm Türk Lehçeleri, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Arapça’dır.

Turkish Studies- Comparative Religious Studies geldiği noktada eğitim bilimleri alanında merkez konumuna gelmiş, ciddi ölçüde literatür oluşturmuş bir dergidir.

Turkish Studies- Comparative Religious Studies dergisi dünya üzerinde 30’u aşkın enstitüsü ile irtibat halinde çalışmaktadır. Her ülkeyle ilgili temsilcileri bulunmaktadır.

Turkish Studies- Comparative Religious Studies, sadece akademik yayıncılıkla kalmamış, bunun yanında akademik e-dergi alanında sekiz yıl boyunca dünyanın en önemli dergi yazılım sistemlerinden birini geliştirmiştir. OAS gibi kullanıcı dostu olmayan ve oldukça karışık sistemlerin yanında, alternatif bir yazılım geliştirerek bunu ülkemizin ve insanlığın hizmetine hiçbir karşılık almadan sunmuştur. Bugün 50’nin üzerinde akademik dergi geliştirdiğimiz bu sistemi kullanmaktadır.

Turkish Studies- Comparative Religious Studies, Açık Dergi Sistemi’ne sahip, birçok veritabanı ve indeks tarafından taranan, makalelerine Türkiye’de ilk defa DOI numarası satın alan, uluslararası zeminde oldukça yaygın olan bir dergi haline gelmiştir.

-Bugün Turkish Studies- Comparative Religious Studies dergisi 2006 yılında belirlemiş olduğu amaçların hepsini başarmış, bu amaçları geliştirerek sürdürmeye devam etmektedir.