e-ISSN: 2667-5609      Yayın Sıklığı: Yılda 6 Sayı        Başlangıç: 2006       Yayıncı: International Balkan University – ibu.edu.mk/educationalsciences


Editörler:
Mehmet Dursun Erdem
Editör Yardımcıları:
Ramazan Bölük, Mehmet Burak ÇAKIN, Esra KİRİK
Skopje/MACEDONIA-Ankara/TURKEY, 2019

Jenerik DosyasıKapakİçindekiler

Nejla ATABEY, Ayşe ÇİFTÇİ
FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GAZ BASINCI İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARININ TAHMİN-GÖZLEM-AÇIKLAMA YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ MISCONCEPTIONS ABOUT GAS PRESSURE THROUGH THE PREDICTION-OBSERVATION-EXPLANATION METHOD
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14733
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam metin

Seval Selma PURCU, Şaban BERK
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÖĞRETMEN ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON TEACHER’S SELF-EFFICACY BELIEFS FOR THE COURSE OF HUMAN RIGHTS, CITIZENSHIP AND DEMOCRACY
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15190
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam metin

Aysemin DURAN, D.Bahar ŞAHİN SARKIN
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARI RAPORLAYABİLME YETERLİLİKLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF PRE-SERVICE TEACHERS’ PROFICIENCIES IN REPORTING SCIENTIFIC RESEARCHES
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14804
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam metin

Erol DURAN, Şeyma ÖZDİL
WINDOW TEKNİĞİNİN METİN ÖZETLEME BECERİSİNİN GELİŞİMİNE KATKISI
CONTRIBUTION OF WINDOW TECHNIQUE TO THE DEVELOPMENT OF TEXT SUMMARYING SKILLS
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14845
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam metin

Hüseyin SERİN
LİSE YÖNETİCİLERİNİN SİBER ZORBALIK FARKINDALIK DÜZEYLERİ
CYBERBULLYING AWARENESS LEVELS OF HIGH SCHOOL ADMINISTRATORS
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14915
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam metin

Kübra SEYİS UĞURLU, Zehra ÖZDİLEK
ARGÜMANTASYON VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ TEMELLİ KİMYA DENEY TASARIMLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMİN DOĞASI KONUSUNDAKİ ANLAYIŞLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF THE ARGUMANTATION AND SCIENCE PROCESS SKILLS BASED CHEMISTRY EXPERIMENT DESIGNING ON PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS’ UNDERSTANDING OF NATURE OF SCIENCE
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14904
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam metin

Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL, Muharrem Kürşad YANGİL
EMPATİ TEKNİĞİNİN KONUŞMA TUTUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT ON THE SPEAKING ATTITUDE OF THE IMPERATIVE TECHNIQUE
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14793
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam metin

Murat TULAN
EĞİTİMDE ÖĞRENME KAVRAMI ÜZERİNE YENİ BİR DEĞERLENDİRME
A NEW PERSPECTIVE AT THE CONCEPT OF LEARNING: A CRITICAL EVALUATION
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14737
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam metin

Yunus Emre YÜKSEL, Mehmet Tamer KAYA
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRESEL TUTUMLARI: AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ
ENVIRONMENTAL ATTITUDES OF PRE-SERVICE TEACHERS: A CASE STUDY AT AFYONKARAHİSAR
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14847
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam metin