EĞİTİMDE ÖĞRENME KAVRAMI ÜZERİNE YENİ BİRDEĞERLENDİRME

Murat TULAN

ÖZET

Bilim literatüründe insan beyninin anlamlı kavramlar üzerinden işlevselliğini yürüttüğü ileri sürülmesine rağmen akademik öğrenme kavramının ve buna bağlı olarak da insandaki tarifinin, ayrıntılı bir incelenmesinin eksikliği halen hissedilmektedir. Bu nedenle, akademik öğrenme sorunsalının aşamalarıyla ele alınacağı bu çalışmanın amacı, akademik öğrenme sorunsalının insan zihnindeki algı ve anlamına alışıla gelenden farklı bir bakış açısı oluşturmaktır. Akademik öğrenmenin aslında ne olduğuna, nasıl bir anatomiye sahip olduğuna işaret edilip, çoğu zaman bir süreç olarak belirtilen bu konunun inceleme öznesinin aşamalarına yer verilecektir. Akademik öğrenmenin aşamalarıyla inceleneceği çalışmanın asıl hedefi, buna katkı sağlayan unsurların, öğrenme sorunsalını tartışmakta araştırmacıyı çözüme götürecek unsurlar olup olmadığını düşündürmektir.

Öğrenme, sonlu bir süreçten mi ibarettir? Bu soruya yanıt öğrenmeye bir bütünce olarak yaklaşarak aranacaktır. Öğrenmek fiilinin bir faili, bir de nesnesi olması nedeniyle, öğrenme-nesnesinden bahsedilecektir. Öğrenmenin kapsamı daha da genişletilecek ve bir fail tarafından, öğrenme-nesnesi edimi sürecinden daha fazlası olduğuna vurgu yapılacaktır. Ayrıca bugün insanların algısındaki öğrenme olgusunun durumu panaromik olarak gösterilecek, öğrenme edimi esnasında gözden kaçırılan ama öğrenmeyi istendik seviyelere çıkarabilecek etkenlere vurgu yapılacaktır.

Bunların dışında, araştırmanın hedefleri çerçevesinde öğrenmenin ilk basamağının anlamlandırma olduğu ve anlamlandırmanın öğrenende, öğrenme isteği oluşturduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Öğrenmenin davranış olarak öğrenenin yaşamında ortaya çıkma zorunluluğu nedeniyle, öğrenmenin bir beceri olduğuna işaret edilmiştir. Her ne kadar günümüzde henüz nasıl olduğu tam anlaşılmamış olsa da öğrenmenin beynin bir işlevi olduğu ve aslında beynin bizim isteğimizin dışında veya bize rağmen öğrendiği sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akademik öğrenme, öğrenen, anlamlandırma, değer, istek, öğrenme-nesnesi, öğrenme-ortamı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir