Generic File | CoverContent

Erhan AKIN- Dilan SİNCAROĞLU BÜKÜM
100 Temel Eser Kapsamindaki Millî Edebiyat Dönemi Eserlerin Çocuk Edebiyati Açisindan Karakter Analizi
Characterization Analysis Of Children Literature In National Literature Period In Terms Of The 100 Basic Works
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14703
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Gökçe ARİFOĞLU-Ata Yakup KAPTAN
Okul Öncesine Yönelik Hareketli Masal Kitaplari İllüstrasyonlarinin Tasarimi Ve Bir Masal Kitabi Uygulamasi
Designing Illustrated Pop Up Books For Preschool Children And A Pop Up Book Design
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14820
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Yasemin CENGİZ DEMİR-Ali ARSLAN
Ortaöğretim Öğrencilerinin Rehberlik Dersine İlişkin Algilarinin Belirlenmesi
Perceptions Of The Guidance Course Of High School Students
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14681
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Soner DOĞAN-Zeynep AKGÜL
Matematik Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlilik Ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi
Investigation Of The Organizational Commitment And Burnout Levels Of Mathematics Teachers
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14705
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ-Mehmet Akif KAY
2013 Okul Öncesi Eğitim Programindaki Kazanimlarin Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
An Investigation Of Teachers’ Perceptions Of The Effectiveness Of Learning Attainments In 2013 Pre-School Curriculum In Practice
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14704
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Şerife IŞIK-Mehmet Berkay ÖZÜNLÜ-Nazife ÜZBE ATALAY
Kendini Toparlama Gücü Ölçeği–Kisa Formu (Ktgö-Kf): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalişmasi
The Resilience Scale (Rs)–Short Form: Validity And Reliability Studies
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14826
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Ayhan KANDEMİR-Şenay Sezgin NARTGÜN
Özel Okul Öğretmenlerinin Örgütsel Güven Ve Örgüt Kültürü Düzeyleri Arasindaki İlişki
Relationship Between Organizational Relationship And Organization Culture Levels Of Private School Teachers
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14769
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Ömer Bilgehan SONSEL
Hoffmeister “Etuden Fur Viola” Metodu’nun İncelenmesi
Analysis Of “Etuden Fur Viola” Method By Hoffmeister
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14752
Özet | Abstract | Structured AbstractFull Article

Ayfer ŞAHİN-İrem DEMİRBAŞ
2015 Ve 2017 Tarihli İlkokul Programlarının Karşılaştırılması
Comparison Of Primary School Curricula 2015 And 2017
DOI: 10.7827/TurkishStudies.13910
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Alper YETKİNER
Öğretmen Adaylarinin Mentor Öğretmenlerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi
Determination Of Teacher Candidates’ Views On Mentor Teachers
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14727
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article