e-ISSN: 2667-5633        Publication Frequency: 4 issues per year      Start: 2006       Publisher: International Balkan University – ibu.edu.mk/itasciences

Generic File | Cover | Content

Oğuzhan ATABEK
Teknolojinin Eğitimle Bütünleştirilmesinde Karşılaşılan Güçlükler
Challenges in Integrating Technology into Education
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14810
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Kemal AVCI-Cemalettin BAYDAĞ-Ahmet Serkan ECE
Tenor ve Bariton Ses Türlerinin Bilgisayar Destekli Temel Frekans Ve Formant Analizi
Computer Aided Fundamental Frequency And Formant Analysis Of Tenor And Baritone Voice Types
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14451
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Aritcle

Elif Nur DEMİREL-Hatice KUMCAĞIZ
Ortaokul Öğrencilerinin Akıllı Telefon Bağımlılığı İle Sosyal İlişkileri
Social Relationships Of Middle School Students with Smart Phone Addiction
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14996
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Berkant DULKADİR
Karar destek sistemleri ile plansız makine duruşlarının işletmedeki verimliliğe etkisinin incelenmesi
Investigation of the effect of plans-free machine stations on efficiency in business
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14622
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Celil NEBİYEV – Hasan Hüseyin ÖKTEN
Zayıf Büyük G-Tümlenmiş Modüller
Weakly Essential G-Supplemented Modules
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14946
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Hasan Hüseyin ÖKTEN- Celil NEBİYEV
Büyük G-Tümlenmiş Modüller
Essential G-Supplemented Modules
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14874
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Mehmet RAMAZANOĞLU – Aynur AKER
Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Eğitim Amaçlı Kullanımına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Opinions of the Teacher Candidates Related to Use of Augmented Reality Technology for Educational Purposes
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14833
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article