e-ISSN: 2667-5641       Publication Frequency: 4 issues per year       Start: 2006       Publisher: International Balkan University – ibu.edu.mk/languageliterature

Generic File | Cover | Content

Yavuz AHMET
HÜSEYİN SU’YA SAYGIYLA
Full Article

Hatice Ebrar AKBULUT
NURİ PAKDİL VE HÜSEYİN SU’NUN ENTELEKTÜEL, EDEBİYAT VE SANAT DİKKATİ
INTELLECTUAL, LITERARY AND ARTISTIC ATTENTION OF NURİ PAKDİL AND HÜSEYİN SU
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14939
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Artcile

Banu ALTINOVA
HÜSEYİN SU’NUN DENEME YAZARLIĞI
HÜSEYİN SU’S WAY OF ESSAY WRITING
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15085
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Tülin ARSEVEN
HÜSEYİN SU’NUN GÖMLEĞİ YIRTIK KIRMIZI GÜL ADLI ÖYKÜSÜNDE VARLIK VE YOKLUK
EXISTENCE AND ABSENCE IN HUSEYIN SU’S STORY NAMED GÖMLEĞİ YIRTIK KIRMIZI GÜL (RIPPED RED ROSE)
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14902
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Mustafa BAKIRCI
TÜRKİYE’DE İSLAMCILIK EDEBİYAT İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA HÜSEYİN SU
HÜSEYİN SU IN UNDERSTANDING THE RELATIONSHIP BETWEEN ISLAMISM AND LITERATURE
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15106
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Nesime CEYHAN AKÇA
“TAKVİM YIRTIKLARI”NDA GİZLİ KALMIŞ BİR YAZARLIK SERÜVENİ
A WRITERSHIP ADVENTURE HIDDEN AT “CALENDAR TEARS”
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14989
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Özlem FEDAİ
TORUN YANAKLARINDA DEDE, ANA SIRTLARINDA HAYAT İZLERİ: HÜSEYİN SU’NUN HİKÂYELERİNDE YERLİ HAYAT
GRANDFATHER’S TRACES ON THE GRANDSON’S MALARS AND LIFE TRACES ON THE MOTHER SCHOULDERS OR THE “AUTOCHTHONOUS” LIFE IN HÜSEYİN SU’S STORIES
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15117
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Mehmet Sabri GENÇ
HÜSEYİN SU’NUN ESERLERİNİN SANAT FELSEFESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF HÜSEYİN SU’S WORKS IN THE CONTEXT OF ART PHILOSOPHY
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15075
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Tuğba GÖRGÜLÜ
McMASTER AİLE İŞLEVLERİ MODELİ VE GÖMLEĞİ YIRTIK KIRMIZI GÜL ÖYKÜSÜ’ NÜN McMASTER MODELİ TEMELİNDE İNCELENMESİ
THE McMASTER MODEL OF FAMILY FUNCTIONING AND INVESTIGATING THE STORY NAMED THE RED ROSE WITH SHORT TORN BASED ON THE McMASTER MODEL OF FAMILY FUNCTIONING
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14900
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Burak KOÇ
BİR OKUMA ARKEOLOJİSİ: HÜSEYİN SU’YUN OKUDUĞU KİTAPLAR VE DEĞERLENDİRMELERİ
A LITERARY ARCHEOLOGY: MINING THE JOURNAL OF HUSEYIN SU
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15144
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Bekir Şakir KONYALI
HÜSEYİN SU ÖYKÜLERİNDE ‘BEN VE ÖTEKİ’ BAĞLAMINDA YABANCILAŞMA İZLEĞİ
ALIENATION IN THE CONTEXT OF ‘I’ AND ‘OTHER’ IN HUSEYIN SU STORIES
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14697
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

İsmail Alper KUMSAR
TAKVİM YIRTIKLARI’NDAKİ MEKÂNLAR VE KÜLTÜREL/İDEOLOJİK ATMOSFER
THE PLACES IN TAKVİM YIRTIKLARI AND CULTURAL/IDEOLOGICAL ENVIRONMENT
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14798
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Mustafa KURT
“İÇKANAMA”DA ANLATININ DİLİ, ANLATICININ SESİ
THE NARRATOR’S LANGUAGE AND THE VOICE OF THE NARRATIVE IN “İÇKANAMA”
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15053
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Canan OLPAK KOÇ
GÜNÜMÜZ TÜRK ÖYKÜSÜNDE TAŞRANIN MODERNLEŞMESİNDE BİR ÖNCÜ: ANA ÜŞÜMESİ VE HÜSEYİN SU ÖYKÜCÜLÜĞÜ
A NEW LEADER IN THE MODERNIZATION OF THE HISTORY OF TURKISH STORY: HIS MAIN DISTRIBUTION AND HUSEYIN SU STORY
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15125
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Şaban SAĞLIK
HİKȂYELERİNİ “ÖYKÜSÜZ” / ÖYKÜLERİNİ “HİKȂYESİZ” ANLATAMAYAN “HİKȂYE ANLATICISI”: HÜSEYİN SU
HUSEYIN SU, AS A CLASSICAL AND MODERN STORYTELLER
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15116
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Dursun Ali TÖKEL
GÜNLÜKLERİN KIYILARINDAN: BİR ENTELEKTÜEL OLARAK HÜSEYİN SU
HÜSEYİN SU: AN INTELLECT REFLECTED FROM THE PERIPHERY OF HIS DIARIES
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15170
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Mahfuz ZARİÇ
KALEMİN YÜKÜ’NDE ŞAİR, YAZAR VE DÜŞÜNÜR PORTRELERİ
THE PORTRAITS OF POETS, WRITERS AND THINKERS IN KALEMİN YÜKÜ
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14665
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Aliye USLU ÜSTTEN
DERİN BOŞLUK: CEMÎLE SÜMEYRA VE “KENDİ KALEMİNİ KIRANLAR”
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article