e-ISSN: 2667-5617        Publication Frequency: 6 issues per year        Start: 2006      Publisher: International Balkan University – ibu.edu.mk/socialsciences

Jenerik DosyasıKapakİçindekiler

Hatice ALPTEKİN – Murat ELİÖZ  – Ahmet Zeki DEMİR
Engel Türünün ve Spor Yapma Alışkanlığının Girişimcilik Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Investigation of The Effect of Handicap and Sport Habits on Entrepreneurship
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14812
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Hıdır APAK – Metin ERDEM
Sosyal Hizmet Kavramına Yönelik Metaforlar Ve Maneviyat
Metaphors Regarding Social Work Concept And Spirituality
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14781
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Murat AYTAŞ – Serhat KOCA
Örgütsel İletişim Doyumu Üzerine Bir Alan Araştırması:  MVD İnan Makina Örneği
A Field Research On Organizational Communication Satisfaction: The Example Of MVD İnan Machinery
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14768
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Filiz CANYURT
Kahramankazan Çeşmeleri
Fountains of Kahramankazan
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14832
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Simge Deniz DEMİREL
Türkiye’de Yazılı Basında Çıkan Çevre Haberleri Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of The Environment News Published on Print Media in Turkey
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14879
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Erkan KONCA-Egemen ERMİŞ-Aydan ERMİŞ-Necati Alp ERİLLİ
7-14 Yaş Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Durumları Ve Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması
Analysis of Physıcal Activity States and Nutritional Habıts of Students Between The Ages of 7 And 14
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14821
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Hamza KURTKAPAN
Kentte Yaşayan Emeklilerin İyi Oluş Halleri: İstanbul Örneği
The Status Of Well Being Of The Retirees Living In The City: The Case Of Istanbul
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14687
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Ayşe OKUYUCU-Taner KILIÇ
Festival Etkinliklerine Katılımda Ziyaretçi Motivasyonları: Ertuğrul Gazi’yi Anma Ve Söğüt Şenlikleri Örneği (Bilecik-Türkiye)
Motives Of Visitors Attending Festival Events: The Case Of Commemorating Ertugrul GhaziAnd Söğüt Festival (Bilecik-Turkey)
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14721
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Veli Erdinç ÖREN-Tuba ŞAHİN ÖREN
Gastronomi Turizmi Kapsamında Sürdürülebilirlik: Ebem Köftesi Örneği
Sustainability within The Context of Gastronomy Tourısm: The Case of Ebem Köftesi
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14741
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin