e-ISSN: 2667-5617        Publication Frequency: 6 issues per year        Start: 2006      Publisher: International Balkan University – ibu.edu.mk/socialsciences


Editor:
Kemal ŞAMLIOĞLU
Guest Editors:
 Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM,Dr. Necip Fazıl KURT
Assistant Editor:
Ramazan Bölük
Skopje/MACEDONIA-Ankara/TURKEY, 2019

Generic File | Cover | Content

Özgür Kasım AYDEMİR
KÜLTÜR COĞRAFYASINDA MÜZİKLE İNŞA EDİLEN KİMLİK ÜZERİNE TOPLUMDİLBİLİM İNCELEMESİ: İRFAN GÜRDAL ve ÇERAĞ ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF SOCIOLINGUISTICS ON IDENDTITY CONSTRUCTED WITH MUSIC ON CULTURAL GEOGRAPHY: EXAMPLE OF İRFAN GÜRDAL AND ÇERAĞ
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14653
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Melahat ÇEVİK
SAHNE TASARIMINDA “ALTERNATİF” KUMAŞ UYGULAMALARI
ALTERNATIVE FABRIC APPLICATION IN STAGE DESING
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14762
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Abide DOĞAN
FİKİR HAREKETLERİ DERGİSİNDE EDEBİ TENKİT VE TERCÜME
LITERARY CRITICISM AND TRANSLATIONS IN FIKIR HAREKETLERI JOURNAL
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14636
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Aziz GÖKÇE
OĞUZ ADININ ANADOLU AĞIZLARINDAKİ ANLAMLARI ÜZERİNE
ON THE MEANINGS OF OGUZ NAME IN ANATOLIAN DIALECTS
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14661
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Hülya GÖKÇE
KAZAN TATAR TÜRKÇESİNİN KAZAN ARDI AĞIZLARI ÜZERİNE
ON KAZAN ARDI DIALECTS OF KAZAN TATAR TURKISH
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14658
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Eylem GÜZEL
SEYAHATNAME VE GRAVÜRLERDE EGE BÖLGESİ KALE MİMARİSİ
AEGEAN REGION CASTLE ARCHITECTURE IN THE ITINERARIESAND ENGRAVINGS
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14602
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Nesrin KARACA
TÜRK DÜNYASININ YAKIN DÖNEM ÖNCÜ KAYNAKLARINDAN ‘KARDAŞ EDEBİYATLAR’ DERGİSİ
THE JOURNAL “KARDAŞ EDEBİYATLAR” AS A PIONEER SOURCE OF THE TURKISH WORLD IN THE RECENT PERIOD
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15014
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Emin KIRKIL
TÜRKLERİN İKİ KADİM MERKEZİ BUHARA VE SEMERKANT İLE ALAKALI OSMANLI ARŞİV VESİKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUTION OF OTTOMAN EMPIRE ARCHIVE RECORDS RELATED TO TWO ANCIENT CENTERS OF THE TURKS: BUKHARA AND SAMARKANT
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14731
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Yasemin KUŞDEMİR, Pınar BULUT
TÜRKÇEDEN ÖZBEKÇEYE ÇEVRİLEN ÇOCUK KİTAPLARININ ÇOCUĞA GÖRELİK İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF CHILDREN’S BOOKS TRANSLATED FROM TURKISH TO UZBEK IN TERMS OF THE PRINCIPLE OF SUITABILITY TO CHILD
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14663
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Cengiz ÖZMEN, Hüseyin ÖZTÜRK
NURETTİN TOPÇU’YA GÖRE AHLAK VE KARAKTER EĞİTİMİNDE OKULUN VE ÖĞRETMENİN ROLÜ
ACCORDING TO NURETTİN TOPÇU, THE ROLE OF THE SCHOOL AND TEACHERS IN MORAL AND CHARACTER EDUCATION
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14639
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Hülya TAŞ
TUTAKLI ZARİF TÜRK’ÜN HİKÂYE DAĞARCIĞI VE ÜREYZE NİSA HANIM İLE HÜSEYİN BEY HİKÂYESİ
THE STORY COLLECTION OF ZARİF TÜRK AND THE STORY OF NİSA HANIM AND HÜSEYİN BEY
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14521
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article

Hacer Neyir TEKELİ
TÜRKİYEDE TURİZM SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMI, KARŞILAN SORUNLAR, CAM TAVAN SENDROMUNUN TURİZMDE ÇALIŞAN KADIN İŞGÜCÜNE ETKİSİ
WOMEN’S EMPLOYMENT IN TOURISM SECTOR IN TURKEY, ISSUES FACED, AND THE EFFECT OF GLASS CEILING SYNDROME ON WOMEN WORKFORCE IN TOURISM
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14650
Özet | Abstract | Structured Abstract | Full Article