FİKİR HAREKETLERİ DERGİSİNDE EDEBİ TENKİT VE TERCÜME*

Abide DOĞAN

ÖZET

Yazar, gazeteci ve politikacı olan Hüseyin Cahit çok yönlü bir şahsiyettir. Cinayet romanları içinde büyümesi, Ahmet Mithat Efendi’nin edebiyat ve felsefesiyle beslenmesi, ondaki edebiyat merakının doğmasına neden olur. Ayrıca okumaya düşkün olan ve evinde büyük bir kütüphanesi bulunan babası ile siyasi olayları dikkatle izleyen annesinin de etkileri büyüktür.  Hüseyin Cahit’in tercüme ile ilgisi ise idadi yıllarında tanıştığı Fransızca ve Fransız kültüründen kaynaklanır. Okul yıllarında ufak tefek tercümeler yapar.

Hüseyin Cahit’in politik hayattan uzak kaldığı Cumhuriyet yıllarında tek başına çıkardığı telif ve tercüme yazıları ihtiva eden Fikir Hareketleri dergisinin düşünce hayatımızda önemli bir yeri vardır. Dergi, 1933-1940 yılları arasında tam yedi yıl boyunca çıkarılmıştır. Dergi aynı tempoda büyük bir sabırla on dört cilt ve 364 sayı çıkarılmıştır. Türk gençliğini ve aydınlarını dünyadaki kültürel gelişmelerden haberdar etmek maksadıyla ortaya çıkan Fikir Hareketleri, aynı zamanda yine dünyanın en ileri mütefekkirlerinin, edip ve sanatkarlarının yazılarıyla doludur. Buradaki rolünün yalnız insicamı ve vahdet-i teminden ibaret olduğunu bildiren Hüseyin Cahit, “Oğlumun Kütüphanesi” teşebbüsüyle yapmak istediği hizmeti Fikir Hareketleri dergisi ile devam ettirmek istemiştir. Edebi türlerden hatıraya yer verilen dergide özellikle pratik tenkit örnekleri ağırlıklıdır. Roman, hikaye, şiir, tiyatro, nesir, seyahat edebiyatı, matbuat, polemik, edebiyat tarihi ve tercüme konularındaki yazılarıyla Hüseyin Cahit; dergiyi tek başına yürütür. Bu bildiride Hüseyin Cahit’in dergisinde edebi hareketliliği sağlayan edebi tenkit örnekleri ve tercüme faaliyetleri değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hüseyin Cahit Yalçın, Fikir Hareketleri, Edebi Tenkit, Tercüme.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir