HAKEM SÜRECİ

-Dergiye gönderilen makaleler ilk önce yazım ve yayın kurallarına göre gözden geçirilir ve belirtilen şartları sağlayan çalışmalar için hakem süreci başlatılır.

-Yazar, makaleyi sisteme yükledikten sonra kendisinden alanıyla ilgili Prof. Dr. Doç. Dr. unvanlı 2 hakem ve yrd. doç. dr. veya sadece dr. unvanlı 2 hakem önerisi istenir.

  1. hakem (Prof./Doç.):
  2. hakem (Prof./Doç.):
  3. hakem: (Dr. Öğr. Üy./Dr.):
  4. hakem: (Dr. Öğr. Üy./Dr.):

-Ayrıca bütün süreç dergi sistemi üzerinden yapılacağından önerdiğiniz hakemlerin dergi sistemine üye olmaları gerekecektir. Ancak makale öneriniz yayın kurulumuz tarafından uygun bulunursa bu atama gerçekleşir. Buna ilaveten hakem önerisi zorunlu değildir ve yayın kurulu ve editör isterse hakemlerinizde değişiklik, öneriniz dışında hakem ataması yapma gibi haklara sahiptir. Bunun dışında hakem önerisi yapılmıyorsa sistem içinden çalışma, ilgili hakemlere gönderilir, yahut iki hakem yazarın önerisinden,  bir hakem sistem içinden de sürece dâhil edilebilir.

-Hakem sürecinde açık-önerimli hakem sistemi yürütüldüğü gibi iki taraflı kör hakemlik sistemi de uygulanır. Yazar ve hakem birbirinden habersiz bir şekilde makalenin süreci tamamlanır.

-Makaleler alanı ve türüne göre 5, 4, 3 yahut editör kontrolü dâhilinde hakemlere gönderilir. Bu süreçte olumlu ve olumsuz hükümlerinin çokluğuna göre yayın yahut yayınlamama kararı verilir. Yayınlanmayan makale dergi sisteminde arşivlenir.

-Dergide hakem süreci 1-2 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Makalede, yazar hakem/hakemlerin düzeltmeleri doğrultusunca bilimsel etik kurallarına uygun bir şekilde çalışmasını yeniden düzenleyip sisteme eklemekle yükümlüdür. Düzeltme eklenmeyen makaleler arşive kaydedilir ve yayımlanmaz.

-Yayınlanmak üzere ayrılan makalelerden son olarak Ithenticate/Turnitin/vb. intihal tespit programlarından alınan raporlarda benzerlik oranı  % 20 yi aşmamalıdır. Buna ilaveten bu taramaların sonucunda intihale rastlanması durumunda makale yayımlanmaz, reddedilir.

-Dergide akademik çalışmalar için, editör, editör yardımları, kurul üyeleri için ücret talebinde bulunulmaz ancak makalelerin teknik ve tasarım işlemleri için ilgili şirket 485 tl ücret istemektedir.

-Dergimize makale gönderen bilim insanları etik ihlal yahut benzeri durumların gerçekleşmediğini peşinen kabul etmiş sayılır.