HAKEM SÜRECİ

-Dergiye gönderilen makaleler ilk önce yazım ve yayın kurallarına göre gözden geçirilir ve belirtilen şartları sağlayan çalışmalar için hakem süreci başlatılır.

– İki taraflı kör hakemlik sistemi uygulanır. Yazar ve hakem birbirinden habersiz bir şekilde makalenin süreci tamamlanır. Ancak yayın süreci bitiminde makalenin içine çalışmaya hakemlik yapan akademisyenlerin isimleri yazılır.

-Makaleler alanı ve türüne göre 5, 4, 3 yahut editör kontrolü dâhilinde hakemlere gönderilir. Bu süreçte olumlu ve olumsuz hükümlerinin çokluğuna göre yayın yahut yayınlamama kararı verilir. Yayınlanmayan makale dergi sisteminde arşivlenir.

-Dergide hakem süreci 1-2 ay içerisinde tamamlanmaktadır. Makalede, yazar hakem/hakemlerin düzeltmeleri doğrultusunca bilimsel etik kurallarına uygun bir şekilde çalışmasını yeniden düzenleyip sisteme eklemekle yükümlüdür. Düzeltme eklenmeyen makaleler arşive kaydedilir ve yayımlanmaz.

-Yayınlanmak üzere ayrılan makalelerden son olarak Ithenticate/Turnitin/vb. intihal tespit programlarından alınan raporlarda benzerlik oranı  % 20 yi aşmamalıdır. Buna ilaveten bu taramaların sonucunda intihale rastlanması durumunda makale yayımlanmaz, reddedilir.

-Dergide akademik çalışmalar için, editör, editör yardımları, kurul üyeleri için ücret talebinde bulunulmaz ancak makalelerin teknik ve tasarım işlemleri için ilgili şirket 485 tl/ 75 euro ücret istemektedir.

-Dergimize makale gönderen bilim insanları etik ihlal yahut benzeri durumların gerçekleşmediğini peşinen kabul etmiş sayılır.