HOFFMEISTER “ETUDEN FUR VIOLA” METODU’NUN İNCELENMESİ

Franz Anton Hoffmeister “Etuden Für Viola” metodu viyola için yazılmış özgün bir metot niteliği göstermektedir. Bu yönüyle viyola repertuarı açısından önemli bir yer teşkil etmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de viyola eğitimi veren müzik eğitimi kurumlarında sıkça kullanılan metotlardan biri olan Hoffmeister “EtudenFürViola” metodunun incelenmesini amaçlayan, içerik analizine dayalı betimsel bir çalışmadır. Çalışma etüt kitabındaki orta ve üst seviye 12 etüdün sağ ve sol el tekniklerinin incelenmesi ve kitap içindeki en kapsamlı etüt olan 1. etüdün teknik analizinin incelemesi ile sınırlıdır. Tespit edilen teknikler ilgili başlıklar altında tablolaştırılmıştır. Metottaki en kapsamlı ve tüm pozisyonları içeren tek etüt olması açısından bu etüt ele alınmış ve tempo, tonalite, ölçü ve içerdiği sağ ve sol el teknikleri açısından analiz edilmiştir. Analiz sonucunda metottaki etütlerde yer alan en belirgin sağ el tekniklerinin détaché (f=12 , %100) ve legato (f=12 , %100)  tekniği olduğu, sol el tekniğinin ise I – VII arası farklı pozisyon geçişleri (f=12 , %100) ve trill yapma (f=12 , %100) olduğu saptanmıştır. Analiz edilen 1 numaralı etüt sağ el teknikleri açısından incelendiğinde détache, legato, staccato, crescendo ve descrescendo, vurgu ile çift ses ve akor çalarken birden fazla tel kullanımına katkı sağlaması gibi sonuçlara ulaşılırken, sol el teknikleri açısından incelendiğinde I – VII arası tüm pozisyonlar, artikülasyon, çift ses ve akor çalma, grupetto, trill ve çarpma yapma gibi konularda çalgı gelişimine katkısı olan bir etüt olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Viyola Eğitimi, Viyola Metodu, Franz Anton Hoffmeister, Etüt Analizi.