e-ISSN: 2667-5617       Yayın Sıklığı: Yılda 4 Sayı        Başlangıç: 2006       Yayıncı: International Balkan University – ibu.edu.mk/ecofinpol


Editörler:
Necip Fazıl KURT, Bilal SOLAK
Editör Yardımcıları:
Oktay KIZILKAYA, Azamat MAKSÜDÜNOV-Nevzat TETİK, Hakan ÖZDEMİR – Murat YILDIZ
Skopje/MACEDONIA-Ankara/TURKEY, 2019

Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler


Adil CALAP
GÜÇ DENGESİNİN TARİHSEL KARAKTERİ VE 1853-56 KIRIM SAVAŞI’NA UYARLANMASI
THE HISTORICAL CHARACTER OF THE BALANCE OF POWER AND ITS IMPLEMENTATION IN THE CRIMEAN WAR OF 1853-56
DOI:10.7827/TurkishStudies.14736
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Tarık DEMİR
GÜVENLİK KAVRAMI İLE KRİZ YÖNETİMİ ARASINDAKİ EPİSTEMOLOJİK İLİŞKİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KRİZ YÖNETİM ESASLARI
THE EPISTEMOLOGICAL RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPT OF SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT AND THE PRINCIPLES OF CRISIS MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
DOI:10.7827/TurkishStudies.14292
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Taner DEMİRKOL-Murat DİBEK
NİĞDE BELEDİYE HİZMETLERİ KAPSAMINDA YEREL YÖNETİMLERDE YURTTAŞ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON CITIZENSHIP SATISFACTION IN LOCAL GOVERNMENTS UNDER NİĞDE MUNICIPAL SERVICES
DOI:10.7827/TurkishStudies.14901
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Niyazi KARABULUT-Erdal BAYRAKCI
YERELDE DEMOKRASİ VE YEREL E-KATILIM
DEMOCRACY IN THE LOCAL AND LOCAL E-PARTICIPATION
DOI:10.7827/TurkishStudies.15008
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Esra N. KILCI
KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI İLE İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ; TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HOUSING LOAN INTEREST RATES AND MORTGAGED HOUSE SALES; EVIDENCE FROM TURKEY
DOI:10.7827/TurkishStudies.15033
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Cüneyt MENGÜ-Sezgi  GEDİK
MODERN TURİZMDE KONAKLAMA SEKTÖRÜ AÇISINDAN SEYAHAT İŞLETMELERİ İLE ÇALIŞMANIN DURUM VE AVANTAJLARI
IN MODERN TOURISM, IN TERMS OF ACCOMMODATION SECTOR STATUS AND ADVANTAGES OF WORKING WITH TRAVEL OPERATORS
DOI:10.7827/TurkishStudies.14987
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Şerife PEKKÜÇÜKŞEN – Yunus YİĞİT
ATIK YÖNETİMİ’NDE İYİ UYGULAMA ÖRNEĞİ: YEŞİL NESİL RESTORAN HAREKETİ
THE EXAMPLE OF GOOD PRACTICE IN WASTE MANAGEMENT: GREEN GENERATION RESTAURANT MOVEMENT
DOI:10.7827/TurkishStudies.14712
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Musa ŞANAL – Demet GİRENAY
RİSK ALAN PROAKTİF ÇALIŞANLARIN FİRMA PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE EFFECT OF RISK-TAKING PROACTIVE EMPLOYEES ON THE COMPANY PERFORMANCE
DOI:10.7827/TurkishStudies.14871
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin