İNTİHAL TESPİT POLİTİKASI

-Dergimize gönderilen çalışmalar Ithenticate/Turnitin/vb. intihal tespit programları tarafından taranmaktadır. İntihale rastlanan çalışmalar yayınlanmadan reddedilir.