KAPSAM

Turkish Studies-Language-Literature kapsam olarak aşağıdaki başlıkları içermektedir:

Başta;

– Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere

– Klâsik Türk Edebiyatı

– Yeni Türk Dili/ Eski Türk Dili

– Yeni Türk Edebiyatı

– Halk Edebiyatı / Halkbilimi

– Türk Lehçe ve Edebiyatları

– Dünya Dilleri ve Edebiyatları

– Dilbilim

alanlarında yayın yapmaktadır.