KAMPSAM

Turkish Studies-Educational Sciences kapsam olarak aşağıdaki başlıkları içermektedir:

– Eğitim yönetimi,

– Eğitim ekonomisi ve planlaması,

– Eğitim hukuku,

– Eğitim programları ve öğretim,

– Eğitimde program geliştirme,

– Karşılaştırmalı eğitim,

– Yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi, halk eğitimi,

– Eğitim psikolojisi,

– Rehberlik ve psikolojik danışmanlık,

– Eğitimin sosyal, tarihi ve felsefi temelleri,

– Özel eğitim,

– Güzel sanatlar eğitimi,

– Eğitimde ölçme ve değerlendirme,

– Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi,

– Öğretmen eğitimi.