KAPSAM

Turkish Studies-Economics-Finance-Politics kapsam olarak aşağıdaki başlıkları içermektedir:

– İktisat Teorisi,

– İktisadi Kalkınma,

– Uluslararası İktisat,

– Uluslararası Finans

– Sermaye Piyasası

– Para Piyasası

– Uluslararası Muhasebe

– Denetim, Uluslararası Denetim Standartları, Denetim Kalitesi

– Yerel Yönetimler,

– Uluslararası İlişkiler,

– Çalışma Ekonomisi

– Sosyal Hizmet,

– Kentleşme,

– Ekonometri,

– Sağlık Yönetimi,

– Lojistik, Lojistik Yönetimi,

– İslami Finans,

-Yönetim Bilişim Sistemleri

alanlarında yayın yapmaktadır.