KAPSAM

Turkish Studies-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar kapsam olarak aşağıdaki başlıkları içermektedir:

Temel İslam Bilimleri

Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Tasavvuf, Kelam

Din ve Edebiyat

Dilin Sembolik Dünyası, Eski Türk Edebiyatı, Türk İslam Şairleri, Tasavvufi Metinler

Din ve Sanat

Müzik, Estetik, Tiyatro, Mitoloji, Sanat Tarihi, İslam Sanatları

Din ve Dil

Arapça, Farsça, Türkçe, Din Dili, Eski Çağ Dilleri

Din ve Felsefe

İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Ahlak-Siyaset, İnanç ve Yorum, Toplumsal Ahlak Kuralları.

Din ve Eğitim

Din Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Müfredatlar, Eğitim yöntem ve teknikleri, Değerler Eğitimi

Din ve Sosyoloji

Mezhepler, Dini Gruplar, Siyaset, Sekülerleşme-Küreselleşme, Kültürel Antropoloji, İslamofobi, Modernizm, Feminizm, Kur’an ve Toplum

Din ve Tarih

Dinler Tarihi, Arkeoloji, İslam Tarihi, Osmanlı Tarihi, Selçuklu Tarihi, Modern Türkiye Tarihi, Mezhepler Tarihi

Din ve Coğrafya

Endülüs, Türkistan, Arap Yarımadası, Kudüs, Dini Jeopolitik, Batı.

Din ve Psikoloji

Dini motivasyon, Dini Tecrübe, Kur’an ve Birey, Tasavvufi yaşam, Ruhsal gelişim, Dindarlığın Bireysel temelleri