KARAR DESTEK SİSTEMLERİ İLE PLANSIZ MAKİNE DURUŞLARININ İŞLETMEDEKİ VERİMLİLİĞE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Berkant DULKADİR

ÖZET

Bilişim teknolojilerindeki gelişmeler verilerin işlenerek kısa, orta ve uzun vadeli olarak değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Teknolojik gelişmeler ve getirdiği kolaylıklar ile bilgisayar veritabanlı bir bilgi havuzu oluşmuş olup yöneticilerin karar vermesi için bu bilgileri değerlendirmesi konusunda fayda sağlamıştır. Karar destek sistemleri de işletmedeki plansız makine duruşu bilgilerinin analiz edilerek değerlendirilmesi konusunda yöneticilere karar verme noktasında fayda sağlamıştır. İşletmeler üretim faaliyetlerini yerine getirirken birtakım sorunlar ile karşılaşmakta olup en önemlilerinden biride makine duruşlarıdır. Duruşlar planlı/plansız makine duruşları olarak meydana gelmekte olup plansız makine duruşları işletmenin verimliliğini etkilemektedir. Bunlardan plansız makine duruşları ise makine arızası, taşıma kaybı, malzeme yetersizliği, operatör kaynaklı gibi birçok duruş şeklinde sıralanabilmektedir. Plansız makine duruşları işletmenin verimliliğini en çok etkileyen sorunlardan olup; zamanında yapılmayan makine bakımı, operatör, malzeme kaynaklı gibi sorunlar ciddi bir verimlilik kaybıma neden olmaktadır. Plansız makine duruşlarından kaynaklanan verimlilik kayıpları karar destek sistemleri ile analiz edilerek yöneticilerin karar verebilmesini etkinleştirmek için bilgi sunabilmektedir. Bu çalışmada bilişim tabanlı Microsoft Excel karar destek sisteminden yararlanılarak plansız makine duruşlarından kaynaklı üretim kaybının işletmenin verimliliğine olan etkileri araştırılmıştır. Araştırma için Malatya ilinde 1. organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil işletmesi seçilmiştir. İşletmenin 2017 yılı Haziran ayı plansız makine duruşu kayıplarının karar destek sistemleri ile işletmeyi nasıl etkilediği ayrıntılarıyla incelenmiş ve verimlilik kaybı hesaplanmıştır. Sonraki dönemlerde bu kayıpların hiç olmaması ve azaltılması şeklinde yöneticilerle bilgi paylaşımında bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Plansız Makine Duruşu, Bilişim, Karar Destek Sistemi, Verimlilik

<<< Dergi Anasayfa