e-ISSN: 2667-5544        Yayın Sıklığı: Yılda 4 Sayı        Başlangıç: 2006       Yayıncı: International Balkan University – ibu.edu.mk/comrelsciences

Nasi ASLAN-Mehmet Ali SEZER
MÜZENÎ’NİN İMAM ŞÂFİÎ’YE AYKIRI GÖRÜŞLERİ: SARHOŞUN TALAKI ÖRNEĞİ
CONTRARY OPINIONS OF MUZENI AGANIST IMAM SHAFI’I THE EXAMPLE OF TALAQ/DIVORCE OF DRUNK
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15016
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Erkan ÇAV
TÜRKİYE’DE DİN VE SEKÜLARİZM: CAHİT TANYOL İLE ŞERİF MARDİN’İN YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
RELIGION AND SECULARISM IN TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS OF CAHİT TANYOL AND ŞERİF MARDİN’S APPROACHES
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14859
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Esra DOĞAN TURAY
SUFİLERİN HAC YOLCULUĞU
SUFI PILGRIMAGE ROUTES
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15045
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Musa ERKAYA
BİR EĞİTİMCİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.V)’İN MİZAH ANLAYIŞI
BİR EĞİTİMCİ OLARAK HZ. PEYGAMBER (S.A.V)’İN MİZAH ANLAYIŞI
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15063
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Fatih GÜZEL
ABBASİ İHTİLAL KAHRAMANLARINDAN KAHTABE B. ŞEBİB
THE ONE OF THE HEROES OF THE ABBASID REVOLUTION: KAHTABA BIN SHABİB
DOI: 10.7827/TurkishStudies.15066
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Tahsin KULA-Müslüme ERDEN
VİCTOR FRANKL, LOGOTERAPİ VE VİCDANIN VAROLUŞ ANALİZİ
VICTOR FRANKL, LOGOTHERAPY AND BEING ANALYSIS OF THE CONSCIENCE
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14777
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Metin ÖZDEMİR
EBU HANİFE’NİN TARTIŞMA VE ELEŞTİRİ YÖNTEMİ
CRITICISM AND DISCUSSION METHOD OF ABU HANIFA AND DISCUSSION METHOD OF ABU HANIFA
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14632
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin