LİSE YÖNETİCİLERİNİN SİBER ZORBALIK FARKINDALIK DÜZEYLERİ*

Hüseyin SERİN

ÖZET

Bu araştırmanın amacı lise yöneticilerin siber zorbalık davranışlarına ilişkin farkındalık düzeylerini incelemektir. Araştırma, 2017- 2018 eğitim öğretim yılında resmi liselerde görev yapan 403 okul yöneticisi ile yürütülmüştür. Araştırmada, “Kişisel Bilgiler Formuna” ek olarak okul yöneticileri için ilgili literatürden hareketle Serin (2012) tarafından geliştirilen “Siber Zorbalık Davranışları Yönetici Farkındalık Anketi” kullanılmıştır. Yöneticilere, anketi cevaplamaya başlamadan önce siber zorbalığın tanımını içeren metni okumaları istenmiş, ankette yer alan soruları bu tanıma göre cevaplandırmaları istenmiştir. Yöneticilere, siber zorbalık kavramını daha önceden duyup duymadıkları, görev yaptıkları okullarda bu tür davranışlara şahit olup olmadıklarına ilişkin sorular yöneltilmiştir.Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; lise yöneticilerinin % 68.5’inin “siber zorbalık” kavramını daha önceden duydukları, yöneticilerin % 53.1’inin bu kavramın tanımını bildikleri bulunmuştur. Yöneticilerden okullarında dokuz ile on ikinci sınıflar arasında eğitim gören öğrencilerin yüzde kaçının siber zorbalık davranışlarında bulunduklarını tahmin etmeleri istendiğinde, bütün yöneticiler için bu oran ortalama olarak % 54.1 olarak bulunmuştur. Aynı şekilde okul yöneticilerinin kendi okullarına devam eden öğrencilerin siber mağdur olma oranını tahmin etmeleri istendiğinde yöneticiler için bu oranın ortalama % 45.4 olduğu görülmüştür. Okul yöneticilerinin % 58.6’sı  siber zorbalık ile ilgili davranışların en fazla onuncu sınıfta görüldüğünü beyan etmişlerdir. Yöneticilerin % 23.3’ü siber zorbalık davranışlarının en fazla on birinci sınıfta, % 11.7’si dokuzuncu sınıfta, % 6.5’i on ikinci sınıfta görüldüğünü belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticisi, Siber Zorbalık, Siber Zorba, Siber Mağdur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir