MAKALE KABUL

-Çalışmanın Turkish Studies-Educational Sciences Dergisine makale takip sistemi aracılığıyla yüklenmesi yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir. Dergide yayınlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeler de kabul edilir.

-Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.

-Gönderilen yazılar öncelikle şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.