NURETTİN TOPÇU’YA GÖRE AHLAK VE KARAKTEREĞİTİMİNDE OKULUN VE ÖĞRETMENİN ROLÜ*

Cengiz ÖZMEN – Hüseyin ÖZTÜRK

 

ÖZET

Nurettin Topçu, cumhuriyet döneminde yetişmiş, kökleri Osmanlıya dayanan, milli düşünceye inanan ve onu nefsinde bizzat yaşayan, Türk düşünürdür.  Aydın bir kişiliğe sahip olan Nurettin Topçu,  Türk düşünürler arasına öne çıkan isimler arasında yer almaktadır.1939 Şubatından itibaren çıkarmaya başladığı Fikir ve Sanatta Hareket Dergisiyle; Türkiye’de  “Hareket Ekolü” oluşturmuş, bir ahlak filozofudur. Nitel desende tasarlanan bu araştırmada doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.Bu doğrultuda 1939-1953 yılları arasında Nuretti Topçu’ya ait Hareket Dergisinde yayınlanan makaleler ve konu ile ilgili diğer bazı eserler dikkate alınarak, ahlak ve karakter eğitiminde okulun dolayısıyla öğretmenin rolü incelenmiştir. Topçu’ya göre günümüzde en çok ihmale uğrayan kalp ve duyguların terbiyesi olan ruh faaliyetidir. Menfaatlere ya da hayatın gerçeklerine uygun olmadığı gerekçesiyle çocukların kalpleri ve ruhları harap ediliyor. Tekniği kutsallaştırıp, çok bilen değil çok iş yapan adam mantığı ile teorik bilimlerin ihmali, toplumu maalesef menfaat hastalığına yakalanmış beton ruhlara dönüştürmektedir. Hayatın gerçekleri bahane edilerek kalp ve ruh eğitiminin ihmal edilmesi yüzünden nesillerin durumları acıklı bir hal almaya başladı. Topçu’nun ahlak ve karakter eğitiminden amaçladığı, milletini muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmaya çalışan, milliyetçi ve mukaddesatçı, çağdaş medeniyete uygun büyük şahsiyetleri yetiştirmektir. Bu amaca ulaşmak için, eğitimin alacağı yol, şahsiyetçi, ruhçu, milliyetperver olmalıdır. Eğitim, çok ince bir sanata benzer. İnsan ruhunun en ince değerleri işlemek, büyük maharet ve sabır gerektirir. Bu yüzden muallim her şeyden önce insan mimarı olmalıdır. Öte yandan ahlak eğitiminde en önemli iş, model olmaktır. Muallim, çocuğa iyi bir örnek olamazsa, ahlak eğitiminde başarıyı yakalaması mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler:Ahlak, Karakter, Öğretmen, Okul.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir