TÜRK DÜNYASININ YAKIN DÖNEM ÖNCÜ KAYNAKLARINDAN‘KARDAŞ EDEBİYATLAR’ DERGİSİ*

Nesrin KARACA

ÖZET

Yayın hayatına Erzurum’da başlayan (1982), sonrasında 1999’a kadar İzmir’de üç aylık bir dergi olarak hazırlanan Kardaş Edebiyatlar, kaynak işleviyle Türk kültür dünyasının önemli yayın organlarından biri olmuştur. 18 yıllık yayın hayatında 45 sayı yayımlanmış hem Türkiye’de hem Türk dünyasında bir öncü olarak büyük kabul görmüş ve ses getirmiştir.          Türk dünyası edebiyatının sayılı birkaç uzmanından biri olan Prof. Dr. Yavuz Akpınar’ın Atatürk Üniversitesi’nde görev yaptığı sırada kurduğu, yazı kurulu başkanı sıfatıyla muhtevasını belirlediği Kardaş Edebiyatlar, Türk dünyası edebiyatları hakkında yapılmış ciddi araştırmalar yanında bu edebiyatlardan önemli metinlere (makale, deneme, şiir, hikâye) yer veren, kardeş edebî ürünleri yani; Azeri, Özbek, Kırgız, Türkmen, Kazak, Tatar vb. edebiyatlarının hem geçmişi, hem de bugünü hakkında bilgi ve fikir sahibi yaparak çok önemli bir misyonu yerine getiren, alanın kült dergisi olmuştur.

Kardaş Edebiyatlar bir yandan Türk boylarının edebiyatını, fikir dünyasını, sosyal ve siyasi durumunu Türkiye’ye göstermek ve onların sosyo-kültürel hayatını tanıtmak, diğer taraftan da Türk boyları ve yurtları arasında köprü olmayı amaç edinmiştir. Yavuz Akpınar derginin faaliyet amacını şu şekilde özetlemiştir: “Eğer biz Kardaş Edebiyatlar vasıtası ile Türkmen, Özbek, Balkan Türklerinin edebiyatını, medeni hayatını öğrenirsek onlar da bu dergi vasıtası ile bizim edebiyatımızı öğrenirler…”

Türkiye’de Türk dünyası ile ilgili yayınlanan diğer dergilere nispetle Kardaş Edebiyatlar ile Türk dünyası edebiyatlarına büyük katkılar sağlanmış ve bilimsel seviyede yürüttüğü mücadele ile ses getiren bir okul görevi görmüş, dönem itibariyle hem akademide hem kültür hinterlandında Türk dünyasına ilgi duyan yazarlar buraya bir araya gelerek ortak bir amaca hizmet etmişlerdir.

İçerik analizi çerçevesinde değerlendireceğimiz;  ağırlıklı olarak Azerbaycan olmakla birlikte Özbek edebiyatıyla ilgili yazıların da yer aldığı dergide şair, ilim adamı, yazar tanıtımları ile beraber şiir, hikaye ve çeşitli konulardaki makalelerle birlikte toplam 24 yazı bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Kardaş Edebiyatlar, Öncü İşlev, İçerik

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir