TÜRKİYEDE TURİZM SEKTÖRÜNDE KADIN İSTİHDAMI, KARŞILAN SORUNLAR, CAM TAVAN SENDROMUNUN TURİZMDE ÇALIŞAN KADIN İŞGÜCÜNE ETKİSİ

Hacer Neyir TEKELİ

ÖZET

İkinci Dünya Savaşından sonra dünya çapında bireylerin gelirinde gözle görülür bir artış olmuştur. Gelir artışı; buna bağlı orantıyla daha çok çalışmayı, çalışma şartlarının yoruculuğunu ve çalışma hayatının yorgunluğunu da beraberinde getirmiştir.  Bu faktörler ve ekolojik unsurlar, kişinin dinlenme ihtiyacı hissetmesi, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması, teknolojinin ilerlemesi, turizmin gelişmesinde etkili olmuştur. Nitekim bu gelişmeler her yıl gitgide yükselen, büyüyen bir durum arz etmiştir.  Her geçen yıl turist sayısı artmış;  artan turist sayısı ise uluslararası turizm gelirlerinin büyümesine neden olmuştur. Dünya ölçeğinde turizm hareketi sürekli artan bir trenddedir.  Dünya Turizm Örgütünün (WTO)  verilerine göre 2000 yılında 673 milyon turist turizm hareketine katılırken, söz konusu katılım 2010 ‘da 1.046 milyona yükselmiştir. Örgütün tahminlerine göre, küresel ölçekte turizm hareketine katılan insan sayısı 2020 yılında 1.602 kişiye yükselecektir.  Bu hareketliliğe paralel olarak, 2020 yılında yaklaşık 2 trilyon dolar uluslararası turizm geliri elde edileceği tahmini yapılmaktadır.( www.unwto.org, 23.03.2011) Turizmin gelişmesi ve turizme yapılan yatırımların sayısının çoğalması gittikçe büyüyen bir istihdam potansiyeline işaret etmektedir. Turizmin pek çok destinasyonunda mevsimsel istihdamın tercih edilmesi, iş imkânları bağlamında özellikle iki gruba fırsatlar sunmaktadır; Kadınlar ve gençler.  Bu çalışmanın amacı; gittikçe büyüyen bir trend arz eden ve ülkelerin ekonomilerinde bacasız sanayi olarak adlandırılan, hizmet sektörünün yıldızı olan turizm sektöründe; istihdam ve özellikle kadın istihdamı üzerinde durulacaktır.  Kadın istihdamında karşılaşılan sorunlar ve özellikle cam tavan sendromu literatür taraması ile incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Turizmde Kadın İstihdamı, Turizmde Kadın İstihdamında Karşılaşılan Sorunlar, Cam Tavan Sendromu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir