YAYIN KURALLARI

YAYIN KURALLARI

Turkish Studies-Economics-Finance-Politics Dergisi, Akademik bir yayın olarak belli kurallara göre yayınlanır ve bu esaslar çerçevesinde yayın politikası uygulanır. Turkish Studies-Economics-Finance-Politics Dergisi’nin yayın politikası şöyledir: 

YAYIN SIKLIĞI

Turkish Studies-Economics-Finance-Politics Dergisi, uluslararası hakemli bir dergi olup özel sayılar dışında yılda üçer aylık dönemler hâlinde (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık) yayınlanır.

MAKALE KABUL

-Çalışmanın Turkish Studies-Economics-Finance-Politics Dergisine makale takip sistemi aracılığıyla yüklenmesi yayınlanması için başvuru olarak kabul edilir. Dergide yayınlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeler de kabul edilir.

-Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.

-Gönderilen yazılar öncelikle şekil açısından incelenir. Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen yazılar, içerik incelemesine tabi tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir.

YAYIN DİLİ

-Yayın dili; Türkiye Türkçesi olmakla birlikte, gerekli ve uygun görüldüğü durumlarda diğer Türk lehçeleriİngilizceAlmanca, Fransızca, Rusça, İtalyanca ve Arapça yazılara da yer verilmesi mümkündür.

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

-Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, ön incelemesi yapıldıktan sonra konunun uzmanı hakemlere gönderilir.  İki olumlu hakem raporu ile yazının yayımlanmasına karar verilir ve hangi sayıda yayımlanacağı çalışma sahibine bildirilir. İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde ise yazı yayımlanmaz. Aynı makale için olumlu ve olumsuz hakem raporları mevcut olduğunda yazı hakkında karar, raporların içeriği dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından verilir.

-Yayınlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına iade edilir.

-Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konusunda en geç üç ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.

-Sayı hakemlerinin isimleri derginin ilgili sayısında yer alır.

-Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla bir çalışma yayımlanabilir.

Makalenin süreci ayrıntılı bir şekilde aşağıda anlatılmıştır:

-Makale takip sistemine yüklenecek olan makalenin başında en az 200 kelimeden oluşan Türkçe  ve İngilizce özet, 3-5 kelimelik anahtar kelime / keywords ; Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.

-Makale yayına kabul edildikten sonra makalenin abstract bölümünden sonra structured abstract başlığı altında en az 750 kelimeden oluşan yapılandırılmış İngilizce özet eklenmesi gerekmektedir. Makalenizin yurt dışında atıf alabilmesi için bu önemlidir. Yapılandırılmış özete giriş kısmı dışındaki konu merkezine inen tespitleriniz ve özellikle sonuç kısmındaki çıkarımlarınız olduğu gibi alınmalıdır.

-Yazının başlığının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların hangi akademisyen tarafından sisteme eklen­diği ya da dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görülebildiğinden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra, yazıya editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. Bu husus, makaleyi inceleyecek hakemlere daha rahat hareket imkânı tanınması açısından önemlidir.

-Yazı, www.ibu.edu.mk/ecofinpol adresindeki “Dergi Giriş Sistemi” aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderilmelidir. Birden çok yazarlı makalelerde ilk yazar kim ise makale onun tarafından sisteme yüklenmeli diğer yazarlar ise sistem üzerindeki “diğer yazarlar” bölümüne eklenmelidir. Makale sisteme eklendikten sonra, aynı say­fadan hakem süreci takip edilmelidir. Bu aşamadan sonra, düzeltmelerin yapılması için, bütün hakemlerden raporların gelmesi beklenmelidir. Tüm raporlar geldikten sonra yazar tarafından düzeltmeler yapılmalı ve düzeltmeyi görmek isteyen hakemlere yüklenmelidir.

-Makalenizin hakem ve yayın sürecini başlatabilmemiz için sırayla aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekecektir. Bu işlemlerin akabinde yazınızın süreci başlayacaktır:

– Turkish Studies-Economics-Finance-Politics dergisindeki makalenizin ilk olarak hakem süreci başlayacaktır. Bu sebeple dergide yer alan yazıların dijital baskı, grafik tasarım, uluslararası indekslere tanıtılması, DOI numaralarının satın alınması gibi işlemler İNTAÇ EĞİTİM DAN. ORG. ARAŞ. LTD. ŞTİ. tarafından ücret karşılığında yapılmaktadır. Dergimizde akademik olarak bir ücret talep edilmemektedir. Dergide hakem sürecinden başarıyla geçen ve basım kararı alınan makaleler için yazılarının tasarım, yayın, DOI ve indeks masrafları, İNTAÇ EĞİTİM DAN. ORG. ARAŞ. LTD. ŞİRKETİ’ne ödenir.  Bu sebeple gerekli ücreti ödenmeyen makalelerin süreci başlamaz. Hakem sürecini tamamlayamayan ve bu sebeple yayımlanmayacak yazıların ücretleri KDV+gelir vergisi kesildikten sonra geriye kalan kısım yazara iade edilir. Hesap Sahibi kısmına şirketin ismini yazınız. Ayrıca Bankamatik’lerden yaptığınız direkt havalelerde açıklama kısmına makale sahibinin ismini muhakkak yazınız. Birinci olarak bu işlemi yaptıktan sonra makalenizin süreci başlayacaktır.

-Uluslararası alanda kabul gören Thomsen-Reuters grubu, Scopus vd. indekslerde bulunan birçok uluslararası dergilerde de uygulanan bir yöntem olan derginin hakem süreci tamamlandıktan sonra çalışmanın hakemleri makale içinde yazılır. Bu bağlamda; makalenizin hakem sürecinden geçtiği ispatlanır. Bununla birlikte bilimsel yaklaşım hakem ve yazar açısından da paylaşılmış olur.