YAZIM KURALLARI

-Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Kitap hâlinde yayınlanmamış sempozyum bildirilerinin makale formatında yayını ise, bu durumun belirtilmesi şartıyla mümkündür.

-Yazılar, mutlaka aşağıda belirtilen formatta gönderilmelidir. Sisteme bu formatta girilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sayfa Düzeni:

Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa yapıları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir

Kâğıt Boyutu A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk 2,5 cm
Alt Kenar Boşluk 2,5 cm
Sol Kenar Boşluk 3 cm
Sağ Kenar Boşluk 2,5 cm
Yazı Tipi Times News Roman
Yazı Tipi Stili Normal
Boyutu (normal metin) 11
Boyutu (dipnot metni) 9
Tablo-grafik 10
Paragraf Aralığı Önce 6 nk, sonra 0 nk (Tablo ve grafiklerde önce ve sonra 0 nk)
Satır Aralığı Tek (1)

 

-Özel bir yazı tipi (font) kullanılmış yazılarda, kullanılan yazı tipi de, yazıyla birlikte gönderilmelidir.

-Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

Makale içerisindeki başlıklar koyu, her bir kelimesinin sadece ilk harfi büyük, paragraf girintisi ile aynı hizada olmalı başka hiçbir biçimlendirmeye yer verilmemelidir

-İmla ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmla Kılavuzu esas alınmalıdır

-Makalede atıf sistemi olarak APA kullanılmalıdır. Makalenin sonunda kaynakça bulunmak zorundadır.