[smartslider3 slider=12]

Еразмус+ е програма на Европската унија за образование, обука, млади и спорт. Програмата е активна од 2014 г. до 2020 г., со организации кои се поканети да аплицираат секоја година за финансирање, за да преземат креативни и вредни активности.

Еразмус+ има за цел да ги модернизира образованието, обуката, и младинската работа низ цела Европа. Оваа програма е отворена за образование, обука, млади и спортски организации  во сите сектори за доживотно учење, вклучувајќи ги и училишното образование, понатамошно високо образование, образование за возрасни и младинскиот сектор. Оваа програма им нуди возбудливи можности на учесниците од Македонија за потоа да учат, работат, волонтираат, и да се обучуваат во странство, во Европа.

X