[smartslider3 slider=12]

Меѓународниот Балкански универзитет (МБУ) е основан како меѓународен универзитет, така што се стреми кон создавање средина во која ќе ги пречекува студентите и академците од сите подрачја, без оглед на нивните разлики во националното потекло, етничката припадност, пол, или религија.

Меѓународниот Балкански универзитет (МБУ) ги започна програмите за размена со Европските и другите универзитети ширум светот. Договорите за размена на студенти и академци со овие високообразовни институции, особено со оние во Европа, моментално се во позиција како универзитетот „Сабанџи“ кој што ја исполнува својата визија за постигнување на ниво на светски универзитет со меѓународна заедница. Членовите на факултетот се поттикнати да воспостават контакти со своите колеги од странство за да иницираат билатерални договори во различни области со институции.

X