IBU, BATI BATKAN MEZUNLAR DERNEĞİ BAŞLANGIÇ TOPLANTISINA KATILDI.

Sosyal İşler Ofisi çalışanı Kristina Velichkovska, Batı Balkan Mezunları Derneği’nin (WBAA, 15-17 Mart’ta Ohri) başlangıç etkinliğinde Uluslararası Balkan Üniversitesini temsil etti ve Eğitim Bakanları da dahil olmak üzere 300 diğer yüksek öğretim paydaşı ile birlikte Avrupa Komisyonu temsilcileri ve AB Delegasyonları, Erasmus + mezunları, öğrenci parlamentoları ve sendikaları, iş temsilcileri vb. bu özel toplantıya katıldılar.

Toplantıda özel davetliler olarak, Makedonya Eğitim Bakanı Prof. Dr. Antoaneta Angelova-Krasteva, Yenilikçilik Direktörü, Uluslararası İşbirliği ve Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik, Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü’nde Spor Direktörü Prof. Dr. Renata Deskoska Batı Balkan bölgesindeki gençler için daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla bu kuruluşun gelecekteki işbirliği ile ilgili konuşmaların açılması. Her ikisi de özellikle “Yurtdışında eğitim imkanı, yeni arkadaşlıklar ve beklentilerle birlikte profesyonel gelişim için mükemmel bir fırsattır. Bilgi değişimi, milletler arası deneyimler hepimiz için faydalıdır.

Batı Balkan Mezunlar Derneği (WBAA), Batı Balkan Eğitim Bakanları’nın talebi üzerine 2015 yılında oluşturulan Batı Balkanlar Erasmus+ mezunlar ve öğrenciler için bölgesel bir dernektir. Zaten aktif olan gönüllülerin aktif bir grubu tarafından yürütülmektedir. Erasmus+ promosyon etkinlikleri gibi ulusal ve bölgesel projeler üzerinde çalışmaya başladı ve 1.500’den fazla Batı Balkan Erasmus + mezununun büyük bir harita çalışması. WBAA’nın nihai hedefi, hareketlilik fırsatlarının teşvik edilmesine yardımcı olmak, öğrencileri desteklemek ve onlara danışmanlık yapmak, üniversiteden mezun olduktan sonra bireyleri takip etmek, en iyi uygulamaları ve staj / iş fırsatlarını paylaşmak, yüksek öğretim sistemlerini geliştirmek için eğitim bakanlıkları ile diyalog kurmak ve diğer mezunlar derneği ile irtibat kurmaktır.