İDARİ PERSONEL

Genel Sekreter

Rektörlük

Hukuk İşleri Ofisi

Muhasebe

Öğrenci İşleri Ofisi

Medya Merkezi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Lojistik ve Satınalma

Sosyal İşler Ofisi

Bilişim Teknolojileri

X