İDARİ PERSONEL

Genel Sekreter
Rektörlük
Hukuk İşleri Ofisi
Muhasebe
Öğrenci İşleri Ofisi
Medya Merkezi
Uluslararası İlişkiler Ofisi
Lojistik ve Satınalma
Sosyal İşler Ofisi

Bilişim Teknolojileri
X