DERGİ HAKKINDA

Turkish Studies-Historical Analysis Dergisi 2006 yılında yayın hayatına başlamıştır.

e-ISSN: 2667-5552’dir.

Turkish Studies-Historical Analysis Dergisi akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayınlandığı e-dergidir .

Turkish Studies-Historical Analysis Dergisi , özel sayılar dışında, yılda düzenli olarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında en fazla 50 makale ile sayı çıkarmaktadır.

Turkish Studies-Historical Analysis Dergisi’nde misafir editörlük sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem ile alanlara yönelik özel dosyalar oluşturulup bilimsel ve akademik olarak nitelikli konu-kısıtlı literatür meydana getirilmek istenmiştir.

Turkish Studies-Historical Analysis Dergisi  –

-Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

– Yakınçağ Tarihi

– Yeniçağ Tarihi

– Ortaçağ Tarihi

– İlkçağ Tarihi

– Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi

– Dünya Tarihi ve ilgili kürsüler

alanlarında yayın yapmaktadır.

-Makalelerin dili, başta Türkiye Türkçesi olmak üzere, tüm Türk Lehçeleri, Rusça, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Arapça’dır.

Turkish Studies-Historical Analysis geldiği noktada Sosyal Bilimler alanlarında merkez konumuna gelmiş, ciddi ölçüde literatür oluşturmuş bir dergidir.

Turkish Studies-Historical Analysis Dergisi dünya üzerinde 30’u aşkın enstitüsü ile irtibat halinde çalışmaktadır. Her ülkeyle ilgili temsilcileri bulunmaktadır.

Turkish Studies-Historical Analysis, sadece akademik yayıncılıkla kalmamış, bunun yanında akademik e-dergi alanında sekiz yıl boyunca dünyanın en önemli dergi yazılım sistemlerinden birini geliştirmiştir. OAS gibi kullanıcı dostu olmayan ve oldukça karışık sistemlerin yanında, alternatif bir yazılım geliştirerek bunu ülkemizin ve insanlığın hizmetine hiçbir karşılık almadan sunmuştur. Bugün 50’nin üzerinde akademik dergi geliştirdiğimiz bu sistemi kullanmaktadır.

Turkish Studies-Historical Analysis, Açık Dergi Sistemi’ne sahip, birçok veritabanı ve indeks tarafından taranan, makalelerine Türkiye’de ilk defa DOI numarası satın alan, uluslararası zeminde oldukça yaygın olan bir dergi haline gelmiştir.

-Bugün Turkish Studies-Historical Analysis dergisi 2006 yılında belirlemiş olduğu amaçların hepsini başarmış, bu amaçları geliştirerek sürdürmeye devam etmektedir.