e-ISSN: 2667-5552       Yayın Sıklığı: Yılda 4 Sayı        Başlangıç: 2006       Yayıncı: International Balkan University – ibu.edu.mk/historicalanalysis

Jenerik Dosyası | Kapak | İçindekiler

Rahman ADEMİ
BİR NAHİYENİN KAZAYA DÖNÜŞÜMÜ: GOSTİVAR
THE TRANSFORMATION OF A SUB-DISTRICT TO A DISTRICT: GOSTIVAR
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14592
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Bayram AKÇA-Seher AKÇA
CUMHURİYET DÖNEMİ MUĞLA VİLAYETİ’NDE GÖRÜLEN DEPREMLER (1923-1960)
THE EARTHQUAKE OCCURRED IN MUĞLA PROVINCE DURING THE REPUBLICAN PERIOD OF TURKEY (1923-1960)
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14937
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Döndü ÇAVDAR
II.MEŞRUTİYET’İN İLANINDAN SONRA BAŞLAYAN TENSİKATTA VİLAYET KAPI KETHÜDALIKLARININ KALDIRILMASI MESELESİ
THE ISSUE OF ABOLITION OF PROVINCIAL KAPI KETHÜDALIKLARI AT THE REORGANIZATION (TENSIKAT) AFTER THE PROCLAMATION OF THE SECOND CONSTITUTIONAL PERIOD
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14366
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Erkan ÇAV
OSMANLI DEVLETİ’NİN ÇÖZÜLMESİ, TANZİMAT VE ÇÖKÜŞ DÖNEMLERİ: CAHİT TANYOL İLE ŞERİF MARDİN’İN YAKLAŞIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ
THE DISSOLUTION OF THE OTTOMAN EMPIRE, TANZİMAT AND DECADENCE PERIODS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF CAHİT TANYOL AND ŞERİF MARDİN’S APPROACHES
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14367
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Mustafa Murat Çay
TEK PARTİ DÖNEMİNDE SOSYAL HAYATIN DÖNÜŞÜMÜ KONYA ÖRNEĞİ (1935-1942)
TRANSFORMATION OF THE SOCIAL LIFE IN SINGLE PARTY PERIOD IN TURKEY KONYA SAMPLE (1935-1942)
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14683
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Demet KARA
TÜRKİYE SELÇUKLU SULTAN EŞLERİNDEN MAHPERİ HUAND HATUN’UN YAPTIRDIĞI YAPILAR
STRUCTURES BUILT BY MAHPERI HUAND HATUN IS ONE OF THE TURKEY SELJUK SULTAN’S WIFES
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14981
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin

Nejla DOĞAN
ALİ YAYCIOĞLU: PARTNERS OF THE EMPIRE, THE CRISIS OF THE OTTOMAN ORDER IN THE AGE OF REVOLUTIONS (İMPARATORLUĞUN ORTAKLARI: DEVRİMLER ÇAĞI’NDA OSMANLI NİZAMININ KRİZİ)
DOI: 10.7827/TurkishStudies.14872
Özet | Abstract | Structured Abstract | Tam Metin